Ergotherapie

Follow us:

Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel om de persoon zo zelfstandig mogelijk in het dagelijks leven te laten functioneren.

Een ergotherapeutische behandeling is gericht op drie belangrijke pijlers: zelfzorg, productiviteit (arbeid/school) en ontspanning. Wanneer iemand op één of meerdere van deze pijlers vastzit in zijn of haar leven, kan een ergotherapeut mee op zoek gaan naar een passende oplossing.

Kinderen


Wanneer uw kind problemen of moeilijkheden heeft thuis of op school, kan je bij mij terecht voor het volgende:


Rekenen


Schrijven

 schrijfproduct, schrijfvoorwaarden en schrijftempo


Motorische vaardigheden

coördinatie, lateralisatie, evenwicht, fijne motoriek,...


Ruimtelijk inzicht

ontwikkeling lichaamsplan en lichaamsbesef, nabouwen van constructies, links-rechtsbesef, …


Executieve functies

planning en organisatie, aandacht, flexibiliteit, inhibitie, metacognitie …


Zelfredzaamheid

Volwassenen - ouderen


Als je in je leven op moeilijkheden stuit omwille van gezondheids- of andere redenen kan ik als ergotherapeut soms een oplossing bieden. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar manieren om taken, handelingen of de organisatie van je dagelijkse leven weer op te nemen. Enkele voorbeelden zijn:


Taakgerichte training


Woningaanpassingen


Hulpmiddelenadvisering


Rolstoeltraining


Zinvolle dagbesteding ondersteunen


Ergonomie

©ergoMoBiel 2019